Kontakty


Dr. Ing. Petr Kubečka, RTTP
+420 585 631 449 | +420 734 265 043 
petr.kubecka@upol.cz  

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc
www.upol.cz

  Univerzita Palackého v Olomouci (UP) byla založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. V roce 2019 studovalo na UP přes 22 000 studentů. V současnosti UP sestává z osmi fakult a výzkumného centra, umožňuje studium v 749 studijních programech. 

  Ve své činnosti plní také tzv. „třetí roli“ ve společnosti a vzdělává nejširší veřejnost. Založila interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a pořádá vzdělávací a společensko-kulturní akce v Olomouci a okolním regionu. Důraz klade na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými VŠ ve světovém kontextu.

  Olomoucká alma mater potvrzuje své místo mezi významnými vědecko-výzkumnými pracovišti také činností Vědeckotechnického parku (VTP), jenž tvoří spojovací článek mezi univerzitou a praxí (právními subjekty). VTP své služby nabízí také studentům, kteří zde mohou konzultovat své podnikatelské záměry, ale zaměřuje se hlavě na podporou zajímavých projektů určených pro reálnou praxi. Jedním z takovýchto projektů je právě ZEDA.

  Náš tým

  doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

  působí od roku 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP), zde se také roku 2013 habilitoval v oboru Pedagogika. Mezi okruhy, kterým se především věnuje, patří vysokoškolská pedagogika a pedeutologie, zejména: nové přístupy a inovace pro vysokoškolskou výuku, témata související se začínajícím učitelem, efektivním využitím výukových metod, pedagogickopsychologickými souvislostmi edukace žáků a s etickými, filozofickými a sociálními aspekty v oblasti vzdělávání a výzkumu v daných oblastech.  

  RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.

  působí na Přírodovědecké fakultě (PřF UP), kde je od roku 2015 odborným asistentem na Katedře geoinformatiky: Jeho specializací je webová kartografie a geoinformační technologie. Jeho prací jsou tedy mapy. A mapy svádí k cestování. Ať už pracovně nebo soukromě procestoval přes 40 zemí světa. Minimálně 1 měsíc z roku tráví v zahraničí. Prohlašuje, že: “Dávám život webovým prezentacím, moderním mapovým aplikacím i klasickým mapám.”

  Dr. Ing. Petr Kubečka, RTTP

  od roku 2012 pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) jako vedoucí oddělení transferu technologií (TTO) a business development manažer se zaměřením na transfer technologií UP do praxe. Na pracovišti TTO se především zabývá proof-of-concept projekty (PoC), které přibližují vědu a výzkum (VaV) UPOL k uplatnění. V poslední době se také orientuje na zakládání spin-off společností na základě PoC projektů a dalších VaV výsledků UPOL.

  Hledáme partnery pro rozvoj aplikace, učitele i žáky pro testování, komerční subjekty pro zajištění budoucího provozu i sponzory.

  © 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | Všechna práva vyhrazena | admin